POJAZDY TRAKCYJNE
STARE OZNACZENIA POJAZDÓW WEDŁUG PKP


ogólne zasady oznaczania
oznaczenia liczbowe pojazdów elektrycznych
oznaczenia liczbowe pojazdów spalinowych
oznaczanie parowozów
powrót do początku strony

Pojazdy trakcyjne PKP oznacza się według następującego schematu

spalinowe i elektryczne parowe
schemat oznaczania pojazdów trakcyjnych schemat oznaczania parowozów


OZNACZENIA TRAKCJI I PRZEZNACZENIA
PRZEZNACZENIE                        \    TRAKCJA ELEKTRYCZNA SPALINOWA PAROWA
LOKOMOTYWY PASAŻERSKIE RUCHU OSOBOWEGO EP SP O
LOKOMOTYWY PASAŻERSKIE RUCHU POSPIESZNEGO P
LOKOMOTYWY TOWAROWE ET ST T
LOKOMOTYWY UNIWERSALNE EU SU
LOKOMOTYWY MANEWROWE EM SM T
ZESPOŁY TRAKCYJNE I WAGONY MOTOROWE RUCHU DALEKOBIEŻNEGO ED SD
ZESPOŁY TRAKCYJNE I WAGONY MOTOROWE RUCHU LOKALNEGO DLA NISKICH PERONÓW EN SN
ZESPOŁY TRAKCYJNE I WAGONY MOTOROWE RUCHU LOKALNEGO DLA WYSOKICH PERONÓW EW
ZESPOŁY TRAKCYJNE I WAGONY MOTOROWE SPECJALNE (montażowe, pogotowia sieciowego) SR
AUTOBUSY SZYNOWE SA
powrót do początku strony

OZNACZENIA LICZBOWE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH


System zasilania w polsce to 3 kV prądu stałego. Wyjątek stanowi trasa WKD gdzie napięcie wynosi 600 V. W innych krajach Europy najpopularniejsze systemy to 3kV prądu stałego, 15kV 162/3Hz prądu zmiennego i 25kV 50Hz prądu zmiennego. Są także kraje w których działa kilka systemów lecz jest to kłopotliwe.

DLA LOKOMOTYW
symbol cechy konstrukcyjne
od 01 do 14 układ osi Bo-Bo (dwa wózki po dwie osie) na prąd stały o napięciu 3 kV
od 15 do 19 układ osi Bo-Bo (dwa wózki po dwie osie) na prąd zmienny
od 20 do 34 układ osi Co-Co (dwa wózki po trzy osie) na prąd stały o napięciu 3 kV
od 35 do 39 układ osi Co-Co (dwa wózki po trzy osie) na prąd zmienny
od 40 do 49 o innym układzie osi i innym systemie zasilania


DLA ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH I SAMODZIELNYCH WAGONÓW MOTOROWYCH
symbol cechy konstrukcyjne
od 51 do 64 zespoły trójwagonowe na prąd stały o napięciu 3 kV
od 70 do 74 zespoły czterowagonowe na prąd stały o napięciu 3 kV
od 80 do 89 samodzielne elektryczne wagony silnikowe na dowolny rodzaj prądu
od 90 do 95 zespoły dwuwagonowe na prąd stały o napięciu 600 V
od 96 do 99 zespoły o dowolnej liczbie wagonów na inny rodzaj prądu
dodatkowo oznacza się funkcję wagonu w zespole trakcyjnym małą literą
s - wagon silnikowy
r - wagon rozrządczy (tzn. ze stanowiskiem sterowania)
d - doczepny
powrót do początku strony

OZNACZENIA LICZBOWE POJAZDÓW SPALINOWYCH


DLA LOKOMOTYW
symbol cechy konstrukcyjne
od 01 do 09 przekładnia mechaniczna, sterowanie pojedyncze
od 10 do 14 przekładnia mechaniczna, sterowanie wielokrotne
od 15 do 24 przekładnia hydrauliczna, sterowanie pojedyncze
od 25 do 29 przekładnia hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
od 30 do 39 przekładnia elektryczna, sterowanie pojedyncze
od 40 do 49 przekładnia elektryczna, sterowanie wielokrotne


DLA ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH I SAMODZIELNYCH WAGONÓW SILNIKOWYCH
symbol cechy konstrukcyjne
od 51 do 59 przekładnia mechaniczna, sterowanie pojedyncze
od 60 do 69 przekładnia mechaniczna, sterowanie wielokrotne
od 70 do 79 przekładnia hydrauliczna lub hydraulczno-mechaniczna, sterowanie pojedyncze
od 80 do 89 przekładnia hydrauliczna lub hydraulczno-mechaniczna, sterowanie wielokrotne
od 90 do 94 przekładnia elektryczna, sterowanie pojedyncze
od 95 do 99 przekładnia elektryczna, sterowanie wielokrotne


DLA SZYNOBUSÓW (SA)
symbol cechy konstrukcyjne
od 101 do 110 autobus szynowy
od 111 do 120 wagon doczepny bez stanowiska maszynisty
od 121 do 130 wagon doczepny ze stanowiskiem maszynisty
powrót do początku strony

OZNACZENIA PAROWOZÓW


Parowozy oznaczamy nieco inaczej niż pojazdy spalinowe i elektryczne. Kolejno następują po sobie: przeznaczenie, ewentulnie litera "K", układ osi, pochodzenie tzn. numer serii i na końcu numer kolejny danej lokomotywy.

LITERA "K"
Jeśli pojawia się litera "K" to lokomotywa jest tendżakiem czyli lokomotywą nie potrzebującą tendra. Jeśli tej litery nie ma to lokomotywa nie jest tendżakiem.


UKŁAD OSI
symbol układ osi
a 1-1-0
b 0-2-0
c 1-2-0
d 2-2-0
e 1-2-1
f 2-2-1
g 2-2-2
h 0-3-0
i 1-3-0
k 2-3-0
l 1-3-1
m 2-3-1
n 1-3-2
o 2-3-2
p 0-4-0
r 1-4-0
s 2-4-0
t 1-4-1
u 2-4-1
w 0-5-0
y 1-5-0
z 1-5-1


POCHODZENIE
symbol cechy
od 1 do 9 lokomotywa pochodzenia niemieckiego
od 10 do 19 lokomotywa pochodzenia austriackiego
od 20 do 99 lokomotywa pochodzenia polskiego, przy czym liczby oznaczają
rok zatwierdzenia dokumentacji konstrukcyjnej
100 i wyżej lokomotywy pochodzenia innych państw

powrót do początku strony