INFRASTRUKTURA
Album stacji kolejowychZgodnie z przepisami kolejowymi układ torowy stacji, aby była stacją musi pozwalać na kończenie i rozpoczynanie biegu pociągów, specyficznym rodzajem stacji są mijanki pozwalające tylko na krzyżowanie się pociągów.

Wybierz interesującą cię nazwę i naciśnij przycisk. Otworzy się wtedy strona zawierająca informacje na temat danej stacji, przystanku czy posterunku. W wielu przypadkach na tejże stronie znajdziesz zdjęcia.


Niektóre punkty eksploatacyjne obecnie nie istnieją, informacje na ten temat podaje strona opisująca dany punkt.

Dla ułatwienia podałem przy nazwach rodzaje punktów eksploatacyjnych
|po| - przystanek osobowy
|stacja| - stacja
|podg| - posterunek odgałęźny
|pods| - posterunek odstępowy